תקנון חברת אביגיאלי אחזקות בע"מ

 • בחנות ניתן לטעון כרטיסים לשימוש במכונות האוטומטיות של חברת אביגיאלי הפרוסות במקומות שונים בארץ.
 • את הכרטיס ניתן לקבל מהמוסד במקום העבודה או מחברת אביגיאלי.
 • את הכרטיס ניתן להטעין רק כאשר הוא כבר נמצא בידך עם מספר הכרטיס אשר מופיע עליו ולכן המסירה \ טעינה מיידית
 • בעת טעינת הכרטיס נטען הכרטיס בסכום אשר חוייב בכרטיס האשראי בדיוק.
 • הכרטיס ניתן לשימוש מייד עם תום הטעינה ואין צורך להמתין.
 • ההנחה ברכישת המוצרים בשיער של עד 30% ממחירם הנקוב במכונה תינתן במהלך הרכישה. שיעור ההנחה כאמור נקבע בהתאם להסכם שיש לחברת אביגיאלי מול המוסד.
 • המוצרים הנמכרים בכרטיס זהים למוצרים אשר יש במכונות ומשתנים מעת לעת.
 • זמן השימוש בכרטיס – אינו מוגבל.
 • ביטול עיסקה –  ניתן לבטל את העיסקה רק במידה ועדיין לא נעשה שימוש בכרטיס. כרטיס שנעשה בו שימוש לא ניתן להחזר, פדיון או ביטול.

במקרה של ביטול עיסקה יש לפנות לחברה בטלפון 1700700731

לאחר בדיקת השימוש בכרטיס וביטולו יוחזר הכסף בניכוי עמלת סליקת האשראי והשרות האינטרנטי בשיעור של 5% מסכום ההחזר.

 • תוקף מבצעי ההנחות השונים הינו מוגבל ועד גמר המלאי. אביגיאלי לא מתחייבת כי מבצעי ההנחות, כולם או חלקם, יהיו בתוקף, ולא מתחייבת כי הם לא ישונו או לא יסתיימו, והיא תהיה רשאית לעדכן את מחיר המוצרים מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עם זאת תמיד יוכל הרוכש להשתמש בסכום הכסף שטען את הכרטיס אשר ברשותו לרכישת מוצרים במכונות במחירם הנקוב.
 • השימוש בכרטיס מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בכרטיס.
 • הכרטיס נועד לשימוש פרטי בלבד. אביגאילי רשאית לחסום כל כרטיס שלפי שיקול דעתה קיים חשש שנעשה בו שימוש לא הוגן, מסחרי, סיטונאי או בחוסר תום לב.
 • המוצרים הנרכשים מהמכונות הינם באחריותם הבלעדית של הספקים /היצרנים שלהם. אביגיאלי אינה אחראית למוצרים של צדדים שלישיים.
 • אביגיאלי מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטים אשר נמסרים ע"י הרוכש